Sự phát triển của Rupee Ấn Độ / Dinar Bahrain

INR

Sự phát triển của BHD / INR

Ngày tốt nhất để đổi từ Rupee Ấn Độ sang Dinar Bahrain là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

10000 Rupee Ấn Độ = 96.367217 Dinar Bahrain

Ngày xấu nhất để đổi từ Rupee Ấn Độ sang Dinar Bahrain là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

10000 Rupee Ấn Độ = 44.934108 Dinar Bahrain