Sự phát triển của Rupee Ấn Độ / Kuna Croatia

INR

Sự phát triển của HRK / INR

Ngày tốt nhất để đổi từ Rupee Ấn Độ sang Kuna Croatia là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

1000 Rupee Ấn Độ = 159.18976 Kuna Croatia

Ngày xấu nhất để đổi từ Rupee Ấn Độ sang Kuna Croatia là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

1000 Rupee Ấn Độ = 83.22485 Kuna Croatia