Sự phát triển của Rupee Ấn Độ / Shilling Uganda

INR

Sự phát triển của UGX / INR

Ngày tốt nhất để đổi từ Rupee Ấn Độ sang Shilling Uganda là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Rupee Ấn Độ = 6 164.1401 Shilling Uganda

Ngày xấu nhất để đổi từ Rupee Ấn Độ sang Shilling Uganda là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Rupee Ấn Độ = 3 399.5916 Shilling Uganda