Sự phát triển của Dinar I-rắc / Đô la Đài Loan mới

IQD

Sự phát triển của TWD / IQD

Ngày tốt nhất để đổi từ Dinar I-rắc sang Đô la Đài Loan mới là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

10000 Dinar I-rắc = 305.901478 Đô la Đài Loan mới

Ngày xấu nhất để đổi từ Dinar I-rắc sang Đô la Đài Loan mới là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

10000 Dinar I-rắc = 104.910664 Đô la Đài Loan mới