tiền của Jamaica : Đô la Jamaica $

Jamaica

Đô La Jamaica là đồng tiền của của Jamaica. Mã của của Đô la Jamaica là JMD. Chúng tôi sử dụng $ làm biểu tượng của của Đô la Jamaica. Đô La Jamaica được chia thành 100 cents. JMD được quy định bởi Bank of Jamaica.

Bạn có biết:

Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Tỷ giá hối đoái của Đô la Jamaica , tiền của Jamaica

Tiền Của Jamaica

flag JMD