Sự phát triển của Won Hàn Quốc / Bạt Thái Lan

KRW

Sự phát triển của THB / KRW

Ngày tốt nhất để đổi từ Won Hàn Quốc sang Bạt Thái Lan là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

10000 Won Hàn Quốc = 409.440280 Bạt Thái Lan

Ngày xấu nhất để đổi từ Won Hàn Quốc sang Bạt Thái Lan là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

10000 Won Hàn Quốc = 229.948916 Bạt Thái Lan