Sự phát triển của Kyat Myanma / Dirham UAE

MMK

Sự phát triển của AED / MMK

Ngày tốt nhất để đổi từ Kyat Myanma sang Dirham UAE là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100000 Kyat Myanma = 67 041.0129146 Dirham UAE

Ngày xấu nhất để đổi từ Kyat Myanma sang Dirham UAE là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100000 Kyat Myanma = 186.9596231 Dirham UAE