Sự phát triển của Rupee Mauritius / Bạt Thái Lan

MUR

Sự phát triển của THB / MUR

Ngày tốt nhất để đổi từ Rupee Mauritius sang Bạt Thái Lan là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Rupee Mauritius = 163.2272 Bạt Thái Lan

Ngày xấu nhất để đổi từ Rupee Mauritius sang Bạt Thái Lan là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Rupee Mauritius = 74.5837 Bạt Thái Lan