Sự phát triển của Rupee Pakistan / Đô la Canada

PKR

Sự phát triển của CAD / PKR

Ngày tốt nhất để đổi từ Rupee Pakistan sang Đô la Canada là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

10000 Rupee Pakistan = 273.314669 Đô la Canada

Ngày xấu nhất để đổi từ Rupee Pakistan sang Đô la Canada là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

10000 Rupee Pakistan = 66.799243 Đô la Canada