Sự phát triển của Rupee Pakistan / Nhân dân tệ

PKR

Sự phát triển của CNY / PKR

Ngày tốt nhất để đổi từ Rupee Pakistan sang Nhân dân tệ là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

1000 Rupee Pakistan = 147.17337 Nhân dân tệ

Ngày xấu nhất để đổi từ Rupee Pakistan sang Nhân dân tệ là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

1000 Rupee Pakistan = 36.10941 Nhân dân tệ