tiền của Qatar : Rial Qatar ر.ق

Qatar

Rial Qatar là đồng tiền của của Qatar. Mã của của Rial Qatar là QAR. Chúng tôi sử dụng ر.ق làm biểu tượng của của Rial Qatar. Rial Qatar được chia thành 100 dirhams. QAR được quy định bởi Qatar Central Bank.

Bạn có biết:

Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Tỷ giá hối đoái của Rial Qatar , tiền của Qatar

QAR/tiền tệ chuyển đổi
1 QAR = 1.8405 CNY
1 QAR = 0.2323 EUR
1 QAR = 28.7591 JPY
1 QAR = 0.2106 GBP
1 QAR = 20.9865 RUB
1 QAR = 1.1436 MYR
1 QAR = 0.3849 AUD
1 QAR = 8.5876 THB
1 QAR = 2541.8843 LAK
1 QAR = 4034.7385 IDR

tiền tệ/QAR chuyển đổi
1 VND = 0.0002 QAR
1 USD = 3.6410 QAR
1 TWD = 0.1273 QAR
1 KRW = 0.0032 QAR
1 CNY = 0.5433 QAR
1 EUR = 4.3053 QAR
1 JPY = 0.0348 QAR
1 GBP = 4.7476 QAR
1 RUB = 0.0476 QAR
1 MYR = 0.8744 QAR
5 Kataro rialų
1 Kataro rialų
500 Kataro rialų
10 Kataro rialų
Kataro rialų
100 Kataro rialų
50 Kataro rialų

Tiền Của Qatar

flag QAR