tiền của Qatar : Rial Qatar ر.ق

Qatar

Rial Qatar là đồng tiền của của Qatar. Mã của của Rial Qatar là QAR. Chúng tôi sử dụng ر.ق làm biểu tượng của của Rial Qatar. Rial Qatar được chia thành 100 dirhams. QAR được quy định bởi Qatar Central Bank.

Bạn có biết:

Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Tỷ giá hối đoái của Rial Qatar , tiền của Qatar

QAR/tiền tệ chuyển đổi
1 QAR = 1.7848 CNY
1 QAR = 0.2282 EUR
1 QAR = 1.1310 MYR
1 QAR = 0.1972 GBP
1 QAR = 29.6474 JPY
1 QAR = 21.1459 RUB
1 QAR = 0.3559 AUD
1 QAR = 0.0000 BTC
1 QAR = 3995.3211 IDR
1 QAR = 13.2877 PHP

tiền tệ/QAR chuyển đổi
1 VND = 0.0002 QAR
1 USD = 3.6410 QAR
1 KRW = 0.0033 QAR
1 TWD = 0.1297 QAR
1 CNY = 0.5603 QAR
1 EUR = 4.3814 QAR
1 MYR = 0.8842 QAR
1 GBP = 5.0715 QAR
1 JPY = 0.0337 QAR
1 RUB = 0.0473 QAR
5 riali qatarieni
1 riali qatarieni
500 riali qatarieni
10 riali qatarieni
riali qatarieni
100 riali qatarieni
50 riali qatarieni

Tiền Của Qatar

flag QAR