tiền của Ả Rập Xê-út : Riyal Ả Rập Xê-út ر.س

Ả Rập Xê-út

Riyal Ả Rập Xê-út là đồng tiền của của Ả Rập Xê-út. Mã của của Riyal Ả Rập Xê-út là SAR. Chúng tôi sử dụng ر.س làm biểu tượng của của Riyal Ả Rập Xê-út. Riyal Ả Rập Xê-út được chia thành 100 halalas. SAR được quy định bởi Saudi Arabian Monetary Agency.

Bạn có biết:

Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

szaúdi riyal
100 szaúdi riyal
5 szaúdi riyal
50 szaúdi riyal
25 szaúdi riyal
10 szaúdi riyal
500 szaúdi riyal
1 szaúdi riyal

Tiền Của Ả Rập Xê-út

flag SAR
.