tiền của Ả Rập Xê-út : Riyal Ả Rập Xê-út ر.س

Ả Rập Xê-út

Riyal Ả Rập Xê-út là đồng tiền của của Ả Rập Xê-út. Mã của của Riyal Ả Rập Xê-út là SAR. Chúng tôi sử dụng ر.س làm biểu tượng của của Riyal Ả Rập Xê-út. Riyal Ả Rập Xê-út được chia thành 100 halalas. SAR được quy định bởi Saudi Arabian Monetary Agency.

Bạn có biết:

Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

riyal sauditi
100 riyal sauditi
5 riyal sauditi
50 riyal sauditi
25 riyal sauditi
10 riyal sauditi
500 riyal sauditi
1 riyal sauditi

Tiền Của Ả Rập Xê-út

flag SAR