Sự phát triển của Riyal Ả Rập Xê-út / Bảng Ai Cập

SAR

Sự phát triển của EGP / SAR

Ngày tốt nhất để đổi từ Riyal Ả Rập Xê-út sang Bảng Ai Cập là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Riyal Ả Rập Xê-út = 536.5963 Bảng Ai Cập

Ngày xấu nhất để đổi từ Riyal Ả Rập Xê-út sang Bảng Ai Cập là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Riyal Ả Rập Xê-út = 121.9521 Bảng Ai Cập