tiền của Singapore : Đô la Singapore $

Singapore

Đô La Singapore là đồng tiền của của Singapore. Mã của của Đô la Singapore là SGD. Chúng tôi sử dụng $ làm biểu tượng của của Đô la Singapore. Đô La Singapore được chia thành 100 cents. SGD được quy định bởi Monetary Authority of Singapore.

Bạn có biết:

Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Tỷ giá hối đoái của Đô la Singapore , tiền của Singapore

Tiền Của Singapore

.