Sự phát triển của Lia Thổ Nhĩ Kỳ / Dinar Algeria

TRY

Sự phát triển của DZD / TRY

Ngày tốt nhất để đổi từ Lia Thổ Nhĩ Kỳ sang Dinar Algeria là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Lia Thổ Nhĩ Kỳ = 5 828.0179 Dinar Algeria

Ngày xấu nhất để đổi từ Lia Thổ Nhĩ Kỳ sang Dinar Algeria là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Lia Thổ Nhĩ Kỳ = 409.0908 Dinar Algeria