Sự phát triển của Lia Thổ Nhĩ Kỳ / Bảng Li-băng

TRY

Sự phát triển của LBP / TRY

Ngày tốt nhất để đổi từ Lia Thổ Nhĩ Kỳ sang Bảng Li-băng là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Lia Thổ Nhĩ Kỳ = 130 931.6763 Bảng Li-băng

Ngày xấu nhất để đổi từ Lia Thổ Nhĩ Kỳ sang Bảng Li-băng là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Lia Thổ Nhĩ Kỳ = 9 121.2380 Bảng Li-băng