Sự phát triển của Lia Thổ Nhĩ Kỳ / Riyal Ả Rập Xê-út

TRY

Sự phát triển của SAR / TRY

Ngày tốt nhất để đổi từ Lia Thổ Nhĩ Kỳ sang Riyal Ả Rập Xê-út là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

1000 Lia Thổ Nhĩ Kỳ = 3 259.17393 Riyal Ả Rập Xê-út

Ngày xấu nhất để đổi từ Lia Thổ Nhĩ Kỳ sang Riyal Ả Rập Xê-út là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

1000 Lia Thổ Nhĩ Kỳ = 199.38188 Riyal Ả Rập Xê-út