Sự phát triển của Đồng Việt Nam / Đô la Canada

VND

Sự phát triển của CAD / VND

Ngày tốt nhất để đổi từ Đồng Việt Nam sang Đô la Canada là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

1000000 Đồng Việt Nam = 107.65017428 Đô la Canada

Ngày xấu nhất để đổi từ Đồng Việt Nam sang Đô la Canada là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

1000000 Đồng Việt Nam = 45.42114448 Đô la Canada