Sự phát triển của Đô la Canada / Đồng Việt Nam

CAD

Sự phát triển của VND / CAD

Ngày tốt nhất để đổi từ Đô la Canada sang Đồng Việt Nam là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Đô la Canada = 2 201 617.7958 Đồng Việt Nam

Ngày xấu nhất để đổi từ Đô la Canada sang Đồng Việt Nam là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Đô la Canada = 921 910.1084 Đồng Việt Nam