Sự phát triển của franc CFA Tây Phi / Bảng Anh

XOF

Sự phát triển của GBP / XOF

Ngày tốt nhất để đổi từ franc CFA Tây Phi sang Bảng Anh là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100000 franc CFA Tây Phi = 148.8350608 Bảng Anh

Ngày xấu nhất để đổi từ franc CFA Tây Phi sang Bảng Anh là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100000 franc CFA Tây Phi = 92.2420220 Bảng Anh