Franc Thụy sĩ (CHF) CHF

Thông tin
phạm vi hàng ngày 161.466 161.987 ngày 0.15%
phạm vi hàng tuần 161.466 162.552 tuần -0.36%
phạm vi hàng tháng 161.27 162.62 tháng -0.06%
phạm vi hàng năm 158.46 167.665 năm -2.71%
161.95 0.238 0.15%

Forex biến động

AUD/CHF 0.7027 -0.82 %
CAD/CHF 0.7501 0.39 %
CHF/HKD 8.5511 -0.5 %
CHF/JPY 120.59 0.27 %
CHF/ZAR 15.515 0.26 %
EUR/CHF 1.0967 -0.1 %
GBP/CHF 1.2772 -0.04 %
NZD/CHF 0.6506 -0.89 %
SGD/CHF 0.6813 -0.03 %
USD/CHF 0.9082 0.48 %
  Đăng nhập