Đô la New Zealand Franc Thụy sĩ (NZD/CHF) NZD/CHF

0.5965 -0.001 -0.17%
Thông tin
phạm vi hàng ngày 0.5935 0.6004 ngày -0.17%
phạm vi hàng tuần 0.5914 0.6041 tuần 0.72%
phạm vi hàng tháng 0.576 0.6041 tháng 0.86%
phạm vi hàng năm 0.53 0.6523 năm -8.39%
  Đăng nhập