tiền của Angola : Đồng Kwanza Mới của Angola AON

Angola

Vào 1 Th03 1991, đồng kwanza mới của angola (AON) đã thay thế cho █ (AOK). Vào 1 Th02 2000, █ (AOR) đã thay thế cho đồng kwanza mới của angola (AON). Vào 1 Th02 2000, kwanza angola (AOA) đã thay thế cho █ (AOR). Mã của của Đồng Kwanza Mới của Angola là AON. Chúng tôi sử dụng AON làm biểu tượng của của Đồng Kwanza Mới của Angola.

Bạn có biết:

Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Tỷ giá hối đoái của Đồng Kwanza Mới của Angola , tiền của Angola

Tiền Của Angola