chuyển đổi Đồng Schiling Áo (ATS) Đô la Canada (CAD)

ATS
$

Bộ chuyển đổi Đồng Schiling Áo/Đô la Canada được cung cấp mà không có bất kỳ bảo hành nào. Giá có thể khác với giá của các tổ chức tài chính như ngân hàng (Bank of Canada), công ty môi giới hoặc công ty chuyển tiền. Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Cập nhật gần nhất:

Wise
Don't get overcharged when you send money abroad. Wise uses the real exchange rate; making them up to 8x cheaper than your bank. Tìm hiểu thêm

Đây có phải là thời điểm để bạn đổi tiền?

Ngày tốt nhất để đổi từ Đồng Schiling Áo sang Đô la Canada là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

1000 Đồng Schiling Áo = 115.73948 Đô la Canada

Ngày xấu nhất để đổi từ Đồng Schiling Áo sang Đô la Canada là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

1000 Đồng Schiling Áo = 106.38649 Đô la Canada

bảng chuyển đổi: Đồng Schiling Áo/Đô la Canada

số lượng chuyển đổi trong Kết quả
10 Đồng Schiling Áo ATS ATS CAD 1.07 Đô la Canada CAD
20 Đồng Schiling Áo ATS ATS CAD 2.15 Đô la Canada CAD
30 Đồng Schiling Áo ATS ATS CAD 3.22 Đô la Canada CAD
40 Đồng Schiling Áo ATS ATS CAD 4.30 Đô la Canada CAD
50 Đồng Schiling Áo ATS ATS CAD 5.37 Đô la Canada CAD
100 Đồng Schiling Áo ATS ATS CAD 10.75 Đô la Canada CAD
150 Đồng Schiling Áo ATS ATS CAD 16.12 Đô la Canada CAD
200 Đồng Schiling Áo ATS ATS CAD 21.49 Đô la Canada CAD
250 Đồng Schiling Áo ATS ATS CAD 26.87 Đô la Canada CAD
1 000 Đồng Schiling Áo ATS ATS CAD 107.46 Đô la Canada CAD
5 000 Đồng Schiling Áo ATS ATS CAD 537.30 Đô la Canada CAD

bảng chuyển đổi: ATS/CAD

Lịch sử Đồng Schiling Áo / Đô la Canada

Lịch sử của giá hàng ngày ATS /CAD kể từ Thứ sáu, 19 Tháng sáu 2020.

Tối đa đã đạt được

1 Đồng Schiling Áo = 0.11574 Đô la Canada

tối thiểu trên

1 Đồng Schiling Áo = 0.10639 Đô la Canada

Lịch sử giá CAD / ATS

Date ATS/CAD
0.10698
0.10708
0.10722
0.10696
0.10659
0.10671
0.10761
0.10883
0.10961
0.10875
0.10752
0.10770
0.10858
0.10904
0.11069
0.11146
0.11141
0.11157
0.11269
0.11241
0.11191
0.11288
0.11381
0.11407
0.11430
0.11267
0.11267
0.11270
0.11251
0.11270
0.11178
0.11185
0.11335
0.11281
0.11257
0.11361
0.11337
0.11373
0.11366
0.11249
0.11311
0.11329
0.11411
0.11390
0.11450
0.11410
0.11261
0.11222
0.11133
0.11162
0.11068