Sự phát triển của Bitcoin / Naira Nigeria

BTC

Sự phát triển của NGN / BTC

Ngày tốt nhất để đổi từ Bitcoin sang Naira Nigeria là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Bitcoin = 11 765 181 051.0575 Naira Nigeria

Ngày xấu nhất để đổi từ Bitcoin sang Naira Nigeria là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Bitcoin = 207 681.1504 Naira Nigeria