chuyển đổi Đô la Canada (CAD) Kip Lào (LAK)

$

Bộ chuyển đổi Đô la Canada/Kip Lào được cung cấp mà không có bất kỳ bảo hành nào. Giá có thể khác với giá của các tổ chức tài chính như ngân hàng (Bank of Canada, Bank of the Lao PDR), công ty môi giới hoặc công ty chuyển tiền. Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Cập nhật gần nhất:

Wise
Don't get overcharged when you send money abroad. Wise uses the real exchange rate; making them up to 8x cheaper than your bank. Tìm hiểu thêm

Đây có phải là thời điểm để bạn đổi tiền?

Ngày tốt nhất để đổi từ Đô la Canada sang Kip Lào là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Đô la Canada = 1 570 339.2521 Kip Lào

Ngày xấu nhất để đổi từ Đô la Canada sang Kip Lào là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Đô la Canada = 1 292 660.9266 Kip Lào

Lịch sử Đô la Canada / Kip Lào

Lịch sử của giá hàng ngày CAD /LAK kể từ Thứ tư, 24 Tháng năm 2023.

Tối đa đã đạt được

1 Đô la Canada = 15 703.3925 Kip Lào

tối thiểu trên

1 Đô la Canada = 12 926.6093 Kip Lào

Lịch sử giá LAK / CAD

Date CAD/LAK
15 683.5340
15 618.4445
15 612.0230
15 611.7864
15 573.1843
15 418.2538
15 551.6362
15 548.4119
15 489.4449
15 491.5816
15 483.3761
15 385.7586
15 456.3512
15 445.7086
15 485.0082
15 379.8565
15 449.3091
15 339.7807
15 343.6646
15 440.9954
15 549.3833
15 542.6893
15 381.3672
15 271.6875
15 295.8294
15 210.0237
15 078.1489
15 040.0829
15 134.0180
14 983.5485
15 119.8373
15 207.6491
15 092.4012
14 901.0661
14 933.6403
14 795.2235
14 571.1349
14 511.8868
14 439.8864
14 328.0225
14 363.6153
14 516.3088
14 464.2156
14 533.6480
14 504.8300
14 436.1849
14 304.8341
14 369.3157
13 934.7239
13 626.7067
13 432.1593
13 000.7071

bảng chuyển đổi: Đô la Canada/Kip Lào

số lượng chuyển đổi trong Kết quả
1 Đô la Canada CAD CAD LAK 15 672.23 Kip Lào LAK
2 Đô la Canada CAD CAD LAK 31 344.47 Kip Lào LAK
3 Đô la Canada CAD CAD LAK 47 016.70 Kip Lào LAK
4 Đô la Canada CAD CAD LAK 62 688.94 Kip Lào LAK
5 Đô la Canada CAD CAD LAK 78 361.17 Kip Lào LAK
10 Đô la Canada CAD CAD LAK 156 722.35 Kip Lào LAK
15 Đô la Canada CAD CAD LAK 235 083.52 Kip Lào LAK
20 Đô la Canada CAD CAD LAK 313 444.69 Kip Lào LAK
25 Đô la Canada CAD CAD LAK 391 805.87 Kip Lào LAK
100 Đô la Canada CAD CAD LAK 1 567 223.46 Kip Lào LAK
500 Đô la Canada CAD CAD LAK 7 836 117.30 Kip Lào LAK

bảng chuyển đổi: CAD/LAK

.