Sự phát triển của Đô la Canada / Krone Na Uy

CAD

Sự phát triển của NOK / CAD

Ngày tốt nhất để đổi từ Đô la Canada sang Krone Na Uy là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Đô la Canada = 821.1131 Krone Na Uy

Ngày xấu nhất để đổi từ Đô la Canada sang Krone Na Uy là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Đô la Canada = 439.7729 Krone Na Uy