Sự phát triển của Nhân dân tệ / Peso Philipin

CNY

Sự phát triển của PHP / CNY

Ngày tốt nhất để đổi từ Nhân dân tệ sang Peso Philipin là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Nhân dân tệ = 834.4714 Peso Philipin

Ngày xấu nhất để đổi từ Nhân dân tệ sang Peso Philipin là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Nhân dân tệ = 556.7134 Peso Philipin