chuyển đổi Kyat Myanma (MMK) Đồng Việt Nam (VND)

Ks

Bộ chuyển đổi Kyat Myanma/Đồng Việt Nam được cung cấp mà không có bất kỳ bảo hành nào. Giá có thể khác với giá của các tổ chức tài chính như ngân hàng (Central Bank of Myanmar, State Bank of Vietnam), công ty môi giới hoặc công ty chuyển tiền. Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Cập nhật gần nhất:

Wise
Don't get overcharged when you send money abroad. Wise uses the real exchange rate; making them up to 8x cheaper than your bank. Tìm hiểu thêm

Đây có phải là thời điểm để bạn đổi tiền?

Ngày tốt nhất để đổi từ Kyat Myanma sang Đồng Việt Nam là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Kyat Myanma = 1 809.6846 Đồng Việt Nam

Ngày xấu nhất để đổi từ Kyat Myanma sang Đồng Việt Nam là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Kyat Myanma = 1 469.9385 Đồng Việt Nam

Tiền Của Myanmar (Miến Điện)

Tiền Của Việt Nam

bảng chuyển đổi: Kyat Myanma/Đồng Việt Nam

số lượng chuyển đổi trong Kết quả
1 Kyat Myanma MMK MMK VND 14.82 Đồng Việt Nam VND
2 Kyat Myanma MMK MMK VND 29.64 Đồng Việt Nam VND
3 Kyat Myanma MMK MMK VND 44.47 Đồng Việt Nam VND
4 Kyat Myanma MMK MMK VND 59.29 Đồng Việt Nam VND
5 Kyat Myanma MMK MMK VND 74.11 Đồng Việt Nam VND
10 Kyat Myanma MMK MMK VND 148.22 Đồng Việt Nam VND
15 Kyat Myanma MMK MMK VND 222.33 Đồng Việt Nam VND
20 Kyat Myanma MMK MMK VND 296.44 Đồng Việt Nam VND
25 Kyat Myanma MMK MMK VND 370.55 Đồng Việt Nam VND
100 Kyat Myanma MMK MMK VND 1 482.19 Đồng Việt Nam VND
500 Kyat Myanma MMK MMK VND 7 410.95 Đồng Việt Nam VND

bảng chuyển đổi: MMK/VND

Lịch sử Kyat Myanma / Đồng Việt Nam

Lịch sử của giá hàng ngày MMK /VND kể từ Thứ bảy, 9 Tháng năm 2020.

Tối đa đã đạt được

1 Kyat Myanma = 18.0968 Đồng Việt Nam

tối thiểu trên

1 Kyat Myanma = 14.6994 Đồng Việt Nam

Lịch sử giá VND / MMK

Date MMK/VND
14.8219
14.8007
14.8072
16.3275
16.3530
16.2669
16.3594
16.3591
16.3713
16.3513
16.3270
16.2920
16.3138
16.3017
17.3864
17.3277
17.3106
17.2493
17.4463
17.1912
17.2677
16.8066
17.4136
17.6690
17.8263
17.8616
18.0807
18.0217
18.0290
17.9511
18.0850
17.7776
17.7057
17.6325
17.4732
17.4097
17.4404
17.1246
16.9853
17.0088
16.9397
16.9810
16.8990
16.9723
16.9361
16.8527
16.5610
16.4836
16.5044
16.6124
16.5935
16.4653
16.6913