Tỷ giá hối đoái Nhân dân tệ (CNY) Đồng kwacha của Zambia (ZMK)

¥
ZMK

Bộ chuyển đổi Nhân dân tệ/Đồng kwacha của Zambia được cung cấp mà không có bất kỳ bảo hành nào. Giá có thể khác với giá của các tổ chức tài chính như ngân hàng (People's Bank of China), công ty môi giới hoặc công ty chuyển tiền. Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Cập nhật gần nhất:

Transferwise
Don't get overcharged when you send money abroad. TransferWise uses the real exchange rate; making them up to 8x cheaper than your bank. Tìm hiểu thêm

Đây có phải là thời điểm để bạn đổi tiền?

Ngày tốt nhất để đổi từ Nhân dân tệ sang Đồng kwacha của Zambia là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Nhân dân tệ = 268 454.7757 Đồng kwacha của Zambia

Ngày xấu nhất để đổi từ Nhân dân tệ sang Đồng kwacha của Zambia là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Nhân dân tệ = 69 402.8101 Đồng kwacha của Zambia

bảng chuyển đổi: Nhân dân tệ/Đồng kwacha của Zambia

số lượng chuyển đổi trong Kết quả -
1 Nhân dân tệ CNY CNY ZMK 2 510.83 Đồng kwacha của Zambia ZMK
2 Nhân dân tệ CNY CNY ZMK 5 021.67 Đồng kwacha của Zambia ZMK
3 Nhân dân tệ CNY CNY ZMK 7 532.50 Đồng kwacha của Zambia ZMK
4 Nhân dân tệ CNY CNY ZMK 10 043.33 Đồng kwacha của Zambia ZMK
5 Nhân dân tệ CNY CNY ZMK 12 554.17 Đồng kwacha của Zambia ZMK
6 Nhân dân tệ CNY CNY ZMK 15 065.00 Đồng kwacha của Zambia ZMK
7 Nhân dân tệ CNY CNY ZMK 17 575.84 Đồng kwacha của Zambia ZMK
8 Nhân dân tệ CNY CNY ZMK 20 086.67 Đồng kwacha của Zambia ZMK
9 Nhân dân tệ CNY CNY ZMK 22 597.50 Đồng kwacha của Zambia ZMK
10 Nhân dân tệ CNY CNY ZMK 25 108.34 Đồng kwacha của Zambia ZMK
15 Nhân dân tệ CNY CNY ZMK 37 662.50 Đồng kwacha của Zambia ZMK
20 Nhân dân tệ CNY CNY ZMK 50 216.67 Đồng kwacha của Zambia ZMK
25 Nhân dân tệ CNY CNY ZMK 62 770.84 Đồng kwacha của Zambia ZMK
30 Nhân dân tệ CNY CNY ZMK 75 325.01 Đồng kwacha của Zambia ZMK
40 Nhân dân tệ CNY CNY ZMK 100 433.34 Đồng kwacha của Zambia ZMK
50 Nhân dân tệ CNY CNY ZMK 125 541.68 Đồng kwacha của Zambia ZMK
60 Nhân dân tệ CNY CNY ZMK 150 650.02 Đồng kwacha của Zambia ZMK
70 Nhân dân tệ CNY CNY ZMK 175 758.35 Đồng kwacha của Zambia ZMK
80 Nhân dân tệ CNY CNY ZMK 200 866.69 Đồng kwacha của Zambia ZMK
90 Nhân dân tệ CNY CNY ZMK 225 975.02 Đồng kwacha của Zambia ZMK
100 Nhân dân tệ CNY CNY ZMK 251 083.36 Đồng kwacha của Zambia ZMK
150 Nhân dân tệ CNY CNY ZMK 376 625.04 Đồng kwacha của Zambia ZMK
200 Nhân dân tệ CNY CNY ZMK 502 166.72 Đồng kwacha của Zambia ZMK
500 Nhân dân tệ CNY CNY ZMK 1 255 416.80 Đồng kwacha của Zambia ZMK
1 000 Nhân dân tệ CNY CNY ZMK 2 510 833.60 Đồng kwacha của Zambia ZMK

Lịch sử Nhân dân tệ / Đồng kwacha của Zambia

Lịch sử của giá hàng ngày CNY /ZMK kể từ Thứ ba, 8 Tháng sáu 2010.

Tối đa đã đạt được

  • 1 Nhân dân tệ = 2684.5477570249 Đồng kwacha của Zambia

tối thiểu trên

  • 1 Nhân dân tệ = 694.02810077728 Đồng kwacha của Zambia
Date CNY/ZMK
2 566.7591
2 514.2057
2 558.7312
2 611.0323
2 574.5001
2 630.1285
2 619.2245
2 575.4949
2 658.2983
2 519.1007
2 448.0782
2 316.1544
2 210.6562
2 171.1628
2 082.4739
2 100.7149
2 105.1361
2 064.6885
2 092.6600
2 125.4721
2 055.4934
2 018.1758
1 998.6865
1 913.6116
2 068.2103
2 165.6204
2 065.1317
2 054.8838
1 980.5816
1 958.0769
1 896.6458
1 862.7289
1 869.8717
1 860.5185
1 826.1315
1 823.8571
1 830.3821
1 862.8259
1 841.2356
1 830.3631
1 828.8953
1 854.2907
1 836.9118
1 816.8491
1 863.2213
1 857.6837
1 811.6620
1 857.2054
1 876.6558
1 875.5055