chuyển đổi Đồng Markka Phần Lan (FIM) Guernsey Pound (GGP)

FIM
GGP

Bộ chuyển đổi Đồng Markka Phần Lan/Guernsey Pound được cung cấp mà không có bất kỳ bảo hành nào. Giá có thể khác với giá của các tổ chức tài chính như ngân hàng (Treasury and Resources Department, States of Guernsey), công ty môi giới hoặc công ty chuyển tiền. Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Cập nhật gần nhất:

Transferwise
Don't get overcharged when you send money abroad. TransferWise uses the real exchange rate; making them up to 8x cheaper than your bank. Tìm hiểu thêm

Đây có phải là thời điểm để bạn đổi tiền?

Ngày tốt nhất để đổi từ Đồng Markka Phần Lan sang Guernsey Pound là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

1000 Đồng Markka Phần Lan = 158.55883 Guernsey Pound

Ngày xấu nhất để đổi từ Đồng Markka Phần Lan sang Guernsey Pound là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

1000 Đồng Markka Phần Lan = 139.60372 Guernsey Pound

bảng chuyển đổi: Đồng Markka Phần Lan/Guernsey Pound

số lượng chuyển đổi trong Kết quả
10 Đồng Markka Phần Lan FIM FIM GGP 1.54 Guernsey Pound GGP
20 Đồng Markka Phần Lan FIM FIM GGP 3.07 Guernsey Pound GGP
30 Đồng Markka Phần Lan FIM FIM GGP 4.61 Guernsey Pound GGP
40 Đồng Markka Phần Lan FIM FIM GGP 6.15 Guernsey Pound GGP
50 Đồng Markka Phần Lan FIM FIM GGP 7.68 Guernsey Pound GGP
100 Đồng Markka Phần Lan FIM FIM GGP 15.37 Guernsey Pound GGP
150 Đồng Markka Phần Lan FIM FIM GGP 23.05 Guernsey Pound GGP
200 Đồng Markka Phần Lan FIM FIM GGP 30.74 Guernsey Pound GGP
250 Đồng Markka Phần Lan FIM FIM GGP 38.42 Guernsey Pound GGP
1 000 Đồng Markka Phần Lan FIM FIM GGP 153.69 Guernsey Pound GGP
5 000 Đồng Markka Phần Lan FIM FIM GGP 768.45 Guernsey Pound GGP

bảng chuyển đổi: FIM/GGP

Lịch sử Đồng Markka Phần Lan / Guernsey Pound

Lịch sử của giá hàng ngày FIM /GGP kể từ Thứ tư, 2 Tháng mười 2019.

Tối đa đã đạt được

1 Đồng Markka Phần Lan = 0.15856 Guernsey Pound

tối thiểu trên

1 Đồng Markka Phần Lan = 0.13960 Guernsey Pound

Lịch sử giá GGP / FIM

Date FIM/GGP
0.15257
0.15433
0.15536
0.15105
0.15023
0.15176
0.15238
0.15094
0.15124
0.15360
0.15219
0.15202
0.15228
0.15365
0.15174
0.15091
0.14929
0.14986
0.15028
0.15046
0.14743
0.14735
0.14656
0.14687
0.14669
0.14849
0.14996
0.15612
0.15306
0.14665
0.14682
0.14118
0.14016
0.14207
0.14316
0.14192
0.14353
0.14420
0.14294
0.14368
0.14413
0.14118
0.14154
0.14397
0.14359
0.14384
0.14438
0.14520
0.14519
0.14459
0.14707
0.15019