chuyển đổi Đồng Markka Phần Lan (FIM) Lia Thổ Nhĩ Kỳ (TRY)

Bộ chuyển đổi FIM/TRY được cung cấp mà không có bất kỳ bảo hành nào. Giá có thể khác với giá của các tổ chức tài chính như ngân hàng, công ty môi giới hoặc công ty chuyển tiền.

Cập nhật gần nhất:

FIM
7 8 9
4 5 6
1 2 3
0 . chuyển đổi

Đây có phải là thời điểm để bạn đổi tiền?

Ngày tốt nhất để đổi từ Đồng Markka Phần Lan sang Lia Thổ Nhĩ Kỳ là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Đồng Markka Phần Lan = 99,05 Lia Thổ Nhĩ Kỳ

Ngày xấu nhất để đổi từ Đồng Markka Phần Lan sang Lia Thổ Nhĩ Kỳ là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Đồng Markka Phần Lan = 99,05 Lia Thổ Nhĩ Kỳ

Lịch sử Đồng Markka Phần Lan / Lia Thổ Nhĩ Kỳ

Lịch sử của giá hàng ngày FIM /TRY kể từ Chủ nhật, 15 Tháng mười một 2015.

Tối đa đã đạt được

  • 1 Đồng Markka Phần Lan = 1,3329195910342 Lia Thổ Nhĩ Kỳ

tối thiểu trên

  • 1 Đồng Markka Phần Lan = 0,50899889500532 Lia Thổ Nhĩ Kỳ
Date FIM/TRY
1.0622
1.0663
1.0644
1.0644
1.0515
1.0652
1.0709
1.0675
1.0580
1.0695
1.0696
1.0567
1.0518
1.0569
1.0710
1.0790
1.0798
1.0797
1.0850
1.0858
1.0878
1.0866
1.0924
1.0886
1.0874
1.0755
1.0680
1.0699
1.0529
1.0423
1.0409
1.0409
1.0410
1.0520
1.0474
1.0497
1.0359
1.0420
1.0420
1.0320
1.0350
1.0419
1.0572
1.0369
1.0403
1.0403
1.0444
1.0390
1.0433
1.0529
chuyển đổi trong Kết quả -
1 FIM TRY 1 Đồng Markka Phần Lan FIM = 1.07 Lia Thổ Nhĩ Kỳ TRY
2 FIM TRY 2 Đồng Markka Phần Lan FIM = 2.13 Lia Thổ Nhĩ Kỳ TRY
15 FIM TRY 15 Đồng Markka Phần Lan FIM = 16.01 Lia Thổ Nhĩ Kỳ TRY
50 FIM TRY 50 Đồng Markka Phần Lan FIM = 53.37 Lia Thổ Nhĩ Kỳ TRY

bảng chuyển đổi

Đồng Markka Phần Lan (FIM)/Lia Thổ Nhĩ Kỳ (TRY)
1 Đồng Markka Phần Lan = 1.07 Lia Thổ Nhĩ Kỳ
2 Đồng Markka Phần Lan = 2.13 Lia Thổ Nhĩ Kỳ
3 Đồng Markka Phần Lan = 3.20 Lia Thổ Nhĩ Kỳ
4 Đồng Markka Phần Lan = 4.27 Lia Thổ Nhĩ Kỳ
5 Đồng Markka Phần Lan = 5.34 Lia Thổ Nhĩ Kỳ
6 Đồng Markka Phần Lan = 6.40 Lia Thổ Nhĩ Kỳ
7 Đồng Markka Phần Lan = 7.47 Lia Thổ Nhĩ Kỳ
8 Đồng Markka Phần Lan = 8.54 Lia Thổ Nhĩ Kỳ
9 Đồng Markka Phần Lan = 9.61 Lia Thổ Nhĩ Kỳ
10 Đồng Markka Phần Lan = 10.67 Lia Thổ Nhĩ Kỳ
15 Đồng Markka Phần Lan = 16.01 Lia Thổ Nhĩ Kỳ
20 Đồng Markka Phần Lan = 21.35 Lia Thổ Nhĩ Kỳ
25 Đồng Markka Phần Lan = 26.69 Lia Thổ Nhĩ Kỳ
30 Đồng Markka Phần Lan = 32.02 Lia Thổ Nhĩ Kỳ
40 Đồng Markka Phần Lan = 42.70 Lia Thổ Nhĩ Kỳ
50 Đồng Markka Phần Lan = 53.37 Lia Thổ Nhĩ Kỳ
60 Đồng Markka Phần Lan = 64.04 Lia Thổ Nhĩ Kỳ
70 Đồng Markka Phần Lan = 74.72 Lia Thổ Nhĩ Kỳ
80 Đồng Markka Phần Lan = 85.39 Lia Thổ Nhĩ Kỳ
90 Đồng Markka Phần Lan = 96.07 Lia Thổ Nhĩ Kỳ
100 Đồng Markka Phần Lan = 106.74 Lia Thổ Nhĩ Kỳ
150 Đồng Markka Phần Lan = 160.11 Lia Thổ Nhĩ Kỳ
200 Đồng Markka Phần Lan = 213.48 Lia Thổ Nhĩ Kỳ
500 Đồng Markka Phần Lan = 533.70 Lia Thổ Nhĩ Kỳ
1 000 Đồng Markka Phần Lan = 1 067.40 Lia Thổ Nhĩ Kỳ