Sự phát triển của Bảng Anh / Peso Philipin

GBP

Sự phát triển của PHP / GBP

Ngày tốt nhất để đổi từ Bảng Anh sang Peso Philipin là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Bảng Anh = 10 936.0569 Peso Philipin

Ngày xấu nhất để đổi từ Bảng Anh sang Peso Philipin là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Bảng Anh = 5 867.4645 Peso Philipin