Sự phát triển của Bảng Anh / Kwacha Zambia

GBP

Sự phát triển của ZMW / GBP

Ngày tốt nhất để đổi từ Bảng Anh sang Kwacha Zambia là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Bảng Anh = 3 201.8975 Kwacha Zambia

Ngày xấu nhất để đổi từ Bảng Anh sang Kwacha Zambia là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Bảng Anh = 797.1411 Kwacha Zambia