tiền của Hồng Kông : Đô la Hồng Kông $

Hồng Kông

Đô La Hồng Kông là đồng tiền của của Hồng Kông. Mã của của Đô la Hồng Kông là HKD. Chúng tôi sử dụng $ làm biểu tượng của của Đô la Hồng Kông. Đô La Hồng Kông được chia thành 100 cents. HKD được quy định bởi Hong Kong Monetary Authority.

Bạn có biết:

Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

50 Dolar Hong Kong
1000 Dolar Hong Kong
500 Dolar Hong Kong
Dolar Hong Kong
20 Dolar Hong Kong
100 Dolar Hong Kong

Tiền Của Hồng Kông

flag HKD