tiền của Hồng Kông : Đô la Hồng Kông $

Hồng Kông

Đô La Hồng Kông là đồng tiền của của Hồng Kông. Mã của của Đô la Hồng Kông là HKD. Chúng tôi sử dụng $ làm biểu tượng của của Đô la Hồng Kông. Đô La Hồng Kông được chia thành 100 cents. HKD được quy định bởi Hong Kong Monetary Authority.

Bạn có biết:

Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

50 Dólares de Hong Kong
1000 Dólares de Hong Kong
500 Dólares de Hong Kong
Dólares de Hong Kong
20 Dólares de Hong Kong
100 Dólares de Hong Kong

Tiền Của Hồng Kông

flag HKD