Converter Đô la Hồng Kông Việt Nam Đồng

Graphic Đô la Hồng Kông / Việt Nam Đồng

Đô la Hồng Kông currency

  • iso 4217: HKD
  • Hồng Kông

Việt Nam Đồng currency

  • iso 4217: VND
  • Việt Nam

Converter Đô la Hồng Kông / Việt Nam Đồng

2016-08-24 ► 1 HKD = 2875.1712 VND ► Converter Đô la Hồng Kông Việt Nam Đồng . Trực tuyến miễn phí chuyển đổi tiền tệ dựa theo tỷ giá hối đoái. Chuyển đổi tiền tệ

Làm thế nào để sử dụng chuyển đổi?

Đô la Hồng Kông và Việt Nam Đồng tính chẵn lẻ thu được ở đây đã được cập nhật trên 2016-08-24

1 HKD = 2875.1712 VND

Bạn có thể thay đổi các loại tiền tệ trong các hình thức.