chuyển đổi Đô la Hồng Kông (HKD) Đồng Việt Nam (VND)

$
7 8 9
4 5 6
1 2 3
0 . chuyển đổi

Bộ chuyển đổi HKD/VND được cung cấp mà không có bất kỳ bảo hành nào. Giá có thể khác với giá của các tổ chức tài chính như ngân hàng, công ty môi giới hoặc công ty chuyển tiền.

Cập nhật gần nhất:

Transferwise
Don't get overcharged when you send money abroad. TransferWise uses the real exchange rate; making them up to 8x cheaper than your bank. Tìm hiểu thêm

Đây có phải là thời điểm để bạn đổi tiền?

Ngày tốt nhất để đổi từ Đô la Hồng Kông sang Đồng Việt Nam là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Đô la Hồng Kông = 289 132.6442 Đồng Việt Nam

Ngày xấu nhất để đổi từ Đô la Hồng Kông sang Đồng Việt Nam là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Đô la Hồng Kông = 289 132.6442 Đồng Việt Nam

Lịch sử Đô la Hồng Kông / Đồng Việt Nam

Lịch sử của giá hàng ngày HKD /VND kể từ Wednesday, 31 May 2000.

Tối đa đã đạt được

  • 1 Đô la Hồng Kông = 3060.725253435 Đồng Việt Nam

tối thiểu trên

  • 1 Đô la Hồng Kông = 1786.7927730382 Đồng Việt Nam
Date HKD/VND
3 024.7989
3 025.3633
3 059.4928
3 010.4667
3 001.3414
3 001.3451
3 024.7493
3 022.8208
3 060.7253
3 013.5651
3 029.4137
3 009.7406
3 009.7427
3 041.5973
3 007.9552
2 992.6473
2 996.6817
2 990.4249
2 987.6476
2 987.6547
2 997.2609
3 000.3932
2 995.3181
2 988.3258
2 972.9525
2 997.8924
2 997.9471
2 976.2746
2 988.3811
2 970.9924
2 979.8204
2 966.5753
2 972.2159
2 972.2218
2 967.7824
2 981.9735
2 975.5961
2 975.4906
2 974.0444
2 973.4043
2 973.3982
2 988.9563
2 983.2005
3 000.1288
2 990.9614
2 991.5415
2 994.5593
2 994.5604
2 996.3850
3 000.7089
chuyển đổi trong Kết quả -
1 HKD VND 1 Đô la Hồng Kông HKD = 3 024.80 Đồng Việt Nam VND
2 HKD VND 2 Đô la Hồng Kông HKD = 6 049.60 Đồng Việt Nam VND
15 HKD VND 15 Đô la Hồng Kông HKD = 45 371.98 Đồng Việt Nam VND
50 HKD VND 50 Đô la Hồng Kông HKD = 151 239.95 Đồng Việt Nam VND

bảng chuyển đổi

Đô la Hồng Kông (HKD)/Đồng Việt Nam (VND)
1 Đô la Hồng Kông = 3 024.80 Đồng Việt Nam
2 Đô la Hồng Kông = 6 049.60 Đồng Việt Nam
3 Đô la Hồng Kông = 9 074.40 Đồng Việt Nam
4 Đô la Hồng Kông = 12 099.20 Đồng Việt Nam
5 Đô la Hồng Kông = 15 123.99 Đồng Việt Nam
6 Đô la Hồng Kông = 18 148.79 Đồng Việt Nam
7 Đô la Hồng Kông = 21 173.59 Đồng Việt Nam
8 Đô la Hồng Kông = 24 198.39 Đồng Việt Nam
9 Đô la Hồng Kông = 27 223.19 Đồng Việt Nam
10 Đô la Hồng Kông = 30 247.99 Đồng Việt Nam
15 Đô la Hồng Kông = 45 371.98 Đồng Việt Nam
20 Đô la Hồng Kông = 60 495.98 Đồng Việt Nam
25 Đô la Hồng Kông = 75 619.97 Đồng Việt Nam
30 Đô la Hồng Kông = 90 743.97 Đồng Việt Nam
40 Đô la Hồng Kông = 120 991.96 Đồng Việt Nam
50 Đô la Hồng Kông = 151 239.95 Đồng Việt Nam
60 Đô la Hồng Kông = 181 487.93 Đồng Việt Nam
70 Đô la Hồng Kông = 211 735.92 Đồng Việt Nam
80 Đô la Hồng Kông = 241 983.91 Đồng Việt Nam
90 Đô la Hồng Kông = 272 231.90 Đồng Việt Nam
100 Đô la Hồng Kông = 302 479.89 Đồng Việt Nam
150 Đô la Hồng Kông = 453 719.84 Đồng Việt Nam
200 Đô la Hồng Kông = 604 959.78 Đồng Việt Nam
500 Đô la Hồng Kông = 1 512 399.45 Đồng Việt Nam
1 000 Đô la Hồng Kông = 3 024 798.90 Đồng Việt Nam