chuyển đổi Đô la Hồng Kông (HKD) Đồng Việt Nam (VND)

$

Bộ chuyển đổi Đô la Hồng Kông/Đồng Việt Nam được cung cấp mà không có bất kỳ bảo hành nào. Giá có thể khác với giá của các tổ chức tài chính như ngân hàng (Hong Kong Monetary Authority, State Bank of Vietnam), công ty môi giới hoặc công ty chuyển tiền. Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Cập nhật gần nhất:

Wise
Don't get overcharged when you send money abroad. Wise uses the real exchange rate; making them up to 8x cheaper than your bank. Tìm hiểu thêm

Đây có phải là thời điểm để bạn đổi tiền?

Ngày tốt nhất để đổi từ Đô la Hồng Kông sang Đồng Việt Nam là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Đô la Hồng Kông = 301 094.9603 Đồng Việt Nam

Ngày xấu nhất để đổi từ Đô la Hồng Kông sang Đồng Việt Nam là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Đô la Hồng Kông = 290 238.0600 Đồng Việt Nam

Lịch sử Đô la Hồng Kông / Đồng Việt Nam

Lịch sử của giá hàng ngày HKD /VND kể từ Thứ năm, 3 Tháng mười hai 2020.

Tối đa đã đạt được

1 Đô la Hồng Kông = 3 010.9496 Đồng Việt Nam

tối thiểu trên

1 Đô la Hồng Kông = 2 902.3806 Đồng Việt Nam

Lịch sử giá VND / HKD

Date HKD/VND
2 909.8022
2 919.2976
2 928.7608
2 905.1505
2 916.9473
2 930.2914
2 920.7393
2 929.3328
2 923.3928
2 928.1521
2 920.6158
2 916.7651
2 925.8236
2 924.8056
2 925.7666
2 934.1869
2 949.4620
2 957.1142
2 954.4630
2 958.4973
2 959.2162
2 964.6375
2 968.4299
2 960.1880
2 955.7278
2 956.4478
2 959.1594
2 969.5805
2 969.6988
2 975.9521
2 968.1208
2 971.9080
2 970.9755
2 966.4860
2 946.5623
2 969.1067
2 970.2410
2 971.5735
2 968.7680
2 968.4142
2 962.6221
2 968.4649
2 959.8200
2 976.0674
2 978.8934
2 972.1005
2 975.0777
2 986.9457
2 977.3986
2 965.7616
2 985.0280
2 984.6405

Tiền Của Hồng Kông

Tiền Của Việt Nam

bảng chuyển đổi: Đô la Hồng Kông/Đồng Việt Nam

số lượng chuyển đổi trong Kết quả
1 Đô la Hồng Kông HKD HKD VND 2 916.05 Đồng Việt Nam VND
2 Đô la Hồng Kông HKD HKD VND 5 832.10 Đồng Việt Nam VND
3 Đô la Hồng Kông HKD HKD VND 8 748.15 Đồng Việt Nam VND
4 Đô la Hồng Kông HKD HKD VND 11 664.20 Đồng Việt Nam VND
5 Đô la Hồng Kông HKD HKD VND 14 580.25 Đồng Việt Nam VND
10 Đô la Hồng Kông HKD HKD VND 29 160.50 Đồng Việt Nam VND
15 Đô la Hồng Kông HKD HKD VND 43 740.75 Đồng Việt Nam VND
20 Đô la Hồng Kông HKD HKD VND 58 321.01 Đồng Việt Nam VND
25 Đô la Hồng Kông HKD HKD VND 72 901.26 Đồng Việt Nam VND
100 Đô la Hồng Kông HKD HKD VND 291 605.03 Đồng Việt Nam VND
500 Đô la Hồng Kông HKD HKD VND 1 458 025.15 Đồng Việt Nam VND

bảng chuyển đổi: HKD/VND