chuyển đổi Đô la Hồng Kông (HKD) Đồng Việt Nam (VND)

$

Bộ chuyển đổi Đô la Hồng Kông/Đồng Việt Nam được cung cấp mà không có bất kỳ bảo hành nào. Giá có thể khác với giá của các tổ chức tài chính như ngân hàng (Hong Kong Monetary Authority, State Bank of Vietnam), công ty môi giới hoặc công ty chuyển tiền. Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Cập nhật gần nhất:

Wise
Don't get overcharged when you send money abroad. Wise uses the real exchange rate; making them up to 8x cheaper than your bank. Tìm hiểu thêm

Đây có phải là thời điểm để bạn đổi tiền?

Ngày tốt nhất để đổi từ Đô la Hồng Kông sang Đồng Việt Nam là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

1395 Đô la Hồng Kông = 4 440 245.1941 Đồng Việt Nam

Ngày xấu nhất để đổi từ Đô la Hồng Kông sang Đồng Việt Nam là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

1395 Đô la Hồng Kông = 4 047 431.9986 Đồng Việt Nam

Lịch sử Đô la Hồng Kông / Đồng Việt Nam

Lịch sử của giá hàng ngày HKD /VND kể từ Thứ tư, 3 Tháng mười một 2021.

Tối đa đã đạt được

1 Đô la Hồng Kông = 3 182.9715 Đồng Việt Nam

tối thiểu trên

1 Đô la Hồng Kông = 2 901.3849 Đồng Việt Nam

Lịch sử giá VND / HKD

Date HKD/VND
3 173.3971
3 182.9715
3 157.3865
3 168.3736
3 165.4521
3 166.3232
3 100.0339
3 042.1306
3 042.7957
3 022.4024
3 014.7371
2 997.1310
2 996.0371
2 986.4129
2 983.9856
2 985.6738
2 979.5282
2 975.6948
2 980.1297
2 987.1677
2 974.9916
2 976.0865
2 962.7212
2 959.6746
2 955.6646
2 955.2294
2 953.4592
2 952.4011
2 942.3293
2 923.9727
2 926.0433
2 929.1456
2 921.9857
2 924.9409
2 922.8551
2 919.3543
2 923.3495
2 913.0233
2 908.7903
2 904.8527
2 913.5590
2 917.7753
2 912.0372
2 930.8138
2 926.2247
2 939.3805
2 945.2358
2 951.2942
2 909.8022
2 919.2976
2 928.7608
2 905.1505

Tiền Của Hồng Kông

Tiền Của Việt Nam

bảng chuyển đổi: Đô la Hồng Kông/Đồng Việt Nam

số lượng chuyển đổi trong Kết quả
1 Đô la Hồng Kông HKD HKD VND 3 173.40 Đồng Việt Nam VND
2 Đô la Hồng Kông HKD HKD VND 6 346.79 Đồng Việt Nam VND
3 Đô la Hồng Kông HKD HKD VND 9 520.19 Đồng Việt Nam VND
4 Đô la Hồng Kông HKD HKD VND 12 693.59 Đồng Việt Nam VND
5 Đô la Hồng Kông HKD HKD VND 15 866.99 Đồng Việt Nam VND
10 Đô la Hồng Kông HKD HKD VND 31 733.97 Đồng Việt Nam VND
15 Đô la Hồng Kông HKD HKD VND 47 600.96 Đồng Việt Nam VND
20 Đô la Hồng Kông HKD HKD VND 63 467.94 Đồng Việt Nam VND
25 Đô la Hồng Kông HKD HKD VND 79 334.93 Đồng Việt Nam VND
100 Đô la Hồng Kông HKD HKD VND 317 339.71 Đồng Việt Nam VND
500 Đô la Hồng Kông HKD HKD VND 1 586 698.55 Đồng Việt Nam VND

bảng chuyển đổi: HKD/VND

.