Tỷ giá hối đoái Kuna Croatia (HRK) Guilder Tây Ấn Hà Lan (ANG)

kn
ƒ

Bộ chuyển đổi Kuna Croatia/Guilder Tây Ấn Hà Lan được cung cấp mà không có bất kỳ bảo hành nào. Giá có thể khác với giá của các tổ chức tài chính như ngân hàng (Croatian National Bank, Central Bank of Curaçao and Sint Maarten), công ty môi giới hoặc công ty chuyển tiền. Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Cập nhật gần nhất:

Transferwise
Don't get overcharged when you send money abroad. TransferWise uses the real exchange rate; making them up to 8x cheaper than your bank. Tìm hiểu thêm

Đây có phải là thời điểm để bạn đổi tiền?

Ngày tốt nhất để đổi từ Kuna Croatia sang Guilder Tây Ấn Hà Lan là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

1000 Kuna Croatia = 361.24739 Guilder Tây Ấn Hà Lan

Ngày xấu nhất để đổi từ Kuna Croatia sang Guilder Tây Ấn Hà Lan là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

1000 Kuna Croatia = 232.69642 Guilder Tây Ấn Hà Lan

bảng chuyển đổi: Kuna Croatia/Guilder Tây Ấn Hà Lan

số lượng chuyển đổi trong Kết quả -
10 Kuna Croatia HRK HRK ANG 2.58 Guilder Tây Ấn Hà Lan ANG
20 Kuna Croatia HRK HRK ANG 5.16 Guilder Tây Ấn Hà Lan ANG
30 Kuna Croatia HRK HRK ANG 7.74 Guilder Tây Ấn Hà Lan ANG
40 Kuna Croatia HRK HRK ANG 10.32 Guilder Tây Ấn Hà Lan ANG
50 Kuna Croatia HRK HRK ANG 12.90 Guilder Tây Ấn Hà Lan ANG
60 Kuna Croatia HRK HRK ANG 15.48 Guilder Tây Ấn Hà Lan ANG
70 Kuna Croatia HRK HRK ANG 18.06 Guilder Tây Ấn Hà Lan ANG
80 Kuna Croatia HRK HRK ANG 20.64 Guilder Tây Ấn Hà Lan ANG
90 Kuna Croatia HRK HRK ANG 23.22 Guilder Tây Ấn Hà Lan ANG
100 Kuna Croatia HRK HRK ANG 25.81 Guilder Tây Ấn Hà Lan ANG
150 Kuna Croatia HRK HRK ANG 38.71 Guilder Tây Ấn Hà Lan ANG
200 Kuna Croatia HRK HRK ANG 51.61 Guilder Tây Ấn Hà Lan ANG
250 Kuna Croatia HRK HRK ANG 64.51 Guilder Tây Ấn Hà Lan ANG
300 Kuna Croatia HRK HRK ANG 77.42 Guilder Tây Ấn Hà Lan ANG
400 Kuna Croatia HRK HRK ANG 103.22 Guilder Tây Ấn Hà Lan ANG
500 Kuna Croatia HRK HRK ANG 129.03 Guilder Tây Ấn Hà Lan ANG
600 Kuna Croatia HRK HRK ANG 154.83 Guilder Tây Ấn Hà Lan ANG
700 Kuna Croatia HRK HRK ANG 180.64 Guilder Tây Ấn Hà Lan ANG
800 Kuna Croatia HRK HRK ANG 206.44 Guilder Tây Ấn Hà Lan ANG
900 Kuna Croatia HRK HRK ANG 232.25 Guilder Tây Ấn Hà Lan ANG
1 000 Kuna Croatia HRK HRK ANG 258.05 Guilder Tây Ấn Hà Lan ANG
1 500 Kuna Croatia HRK HRK ANG 387.08 Guilder Tây Ấn Hà Lan ANG
2 000 Kuna Croatia HRK HRK ANG 516.10 Guilder Tây Ấn Hà Lan ANG
5 000 Kuna Croatia HRK HRK ANG 1 290.25 Guilder Tây Ấn Hà Lan ANG
10 000 Kuna Croatia HRK HRK ANG 2 580.50 Guilder Tây Ấn Hà Lan ANG

Lịch sử Kuna Croatia / Guilder Tây Ấn Hà Lan

Lịch sử của giá hàng ngày HRK /ANG kể từ Chủ nhật, 30 Tháng năm 2010.

Tối đa đã đạt được

  • 1 Kuna Croatia = 0.36124739117776 Guilder Tây Ấn Hà Lan

tối thiểu trên

  • 1 Kuna Croatia = 0.23269642198451 Guilder Tây Ấn Hà Lan
Date HRK/ANG
0.25803
0.25919
0.25650
0.25813
0.25731
0.25827
0.25503
0.25345
0.25876
0.25141
0.26341
0.27223
0.26633
0.26015
0.26045
0.24298
0.24438
0.24434
0.24997
0.24224
0.25265
0.25340
0.25252
0.25520
0.25506
0.25618
0.25392
0.25664
0.25714
0.25909
0.26123
0.26315
0.26050
0.25932
0.25864
0.26208
0.26102
0.26306
0.26422
0.26804
0.26778
0.27101
0.26852
0.26969
0.27068
0.27117
0.28438
0.28726
0.28882
0.28411