tiền của Croatia : Kuna Croatia kn

Croatia

Kuna Croatia là đồng tiền của của Croatia. Mã của của Kuna Croatia là HRK. Chúng tôi sử dụng kn làm biểu tượng của của Kuna Croatia. Kuna Croatia được chia thành 100 lipa. HRK được quy định bởi Croatian National Bank.

Bạn có biết:

Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Tỷ giá hối đoái của Kuna Croatia , tiền của Croatia

HRK/tiền tệ chuyển đổi
1 HRK = 4.5088 TWD
1 HRK = 0.1324 EUR
1 HRK = 16.2667 JPY
1 HRK = 0.1209 GBP
1 HRK = 12.0389 RUB
1 HRK = 4.8683 THB
1 HRK = 0.6426 MYR
1 HRK = 0.2192 AUD
1 HRK = 0.0000 BTC
1 HRK = 0.2062 CAD

tiền tệ/HRK chuyển đổi
1 VND = 0.0003 HRK
1 USD = 6.4912 HRK
1 KRW = 0.0055 HRK
1 CNY = 0.9513 HRK
1 TWD = 0.2218 HRK
1 EUR = 7.5503 HRK
1 JPY = 0.0615 HRK
1 GBP = 8.2731 HRK
1 RUB = 0.0831 HRK
1 THB = 0.2054 HRK
20 kune croate

Tiền Của Croatia

flag HRK