tiền của Croatia : Kuna Croatia kn

Croatia

Kuna Croatia là đồng tiền của của Croatia. Mã của của Kuna Croatia là HRK. Chúng tôi sử dụng kn làm biểu tượng của của Kuna Croatia. Kuna Croatia được chia thành 100 lipa. HRK được quy định bởi Croatian National Bank.

Bạn có biết:

Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Tỷ giá hối đoái của Kuna Croatia , tiền của Croatia

HRK/tiền tệ chuyển đổi
1 HRK = 179.2033 KRW
1 HRK = 0.1319 EUR
1 HRK = 0.2042 AUD
1 HRK = 0.0000 BTC
1 HRK = 0.1141 GBP
1 HRK = 17.0264 JPY
1 HRK = 0.6447 MYR
1 HRK = 4.8301 THB
1 HRK = 0.0001 XAU
1 HRK = 7.7265 PHP

tiền tệ/HRK chuyển đổi
1 VND = 0.0003 HRK
1 USD = 6.2886 HRK
1 TWD = 0.2261 HRK
1 CNY = 0.9718 HRK
1 KRW = 0.0056 HRK
1 EUR = 7.5803 HRK
1 AUD = 4.8982 HRK
1 BTC = 322971.2917 HRK
1 GBP = 8.7646 HRK
1 JPY = 0.0587 HRK
20 Kunas croatas

Tiền Của Croatia

flag HRK