Tỷ giá hối đoái Kuna Croatia (HRK) Đồng Guilder Surinam (SRG)

kn
SRG

Bộ chuyển đổi Kuna Croatia/Đồng Guilder Surinam được cung cấp mà không có bất kỳ bảo hành nào. Giá có thể khác với giá của các tổ chức tài chính như ngân hàng (Croatian National Bank), công ty môi giới hoặc công ty chuyển tiền. Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Cập nhật gần nhất:

Transferwise
Don't get overcharged when you send money abroad. TransferWise uses the real exchange rate; making them up to 8x cheaper than your bank. Tìm hiểu thêm

Đây có phải là thời điểm để bạn đổi tiền?

Ngày tốt nhất để đổi từ Kuna Croatia sang Đồng Guilder Surinam là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Kuna Croatia = 117 775.0023 Đồng Guilder Surinam

Ngày xấu nhất để đổi từ Kuna Croatia sang Đồng Guilder Surinam là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Kuna Croatia = 103 779.0451 Đồng Guilder Surinam

bảng chuyển đổi: Kuna Croatia/Đồng Guilder Surinam

số lượng chuyển đổi trong Kết quả
1 Kuna Croatia HRK HRK SRG 1 144.36 Đồng Guilder Surinam SRG
2 Kuna Croatia HRK HRK SRG 2 288.71 Đồng Guilder Surinam SRG
3 Kuna Croatia HRK HRK SRG 3 433.07 Đồng Guilder Surinam SRG
4 Kuna Croatia HRK HRK SRG 4 577.43 Đồng Guilder Surinam SRG
5 Kuna Croatia HRK HRK SRG 5 721.79 Đồng Guilder Surinam SRG
10 Kuna Croatia HRK HRK SRG 11 443.57 Đồng Guilder Surinam SRG
15 Kuna Croatia HRK HRK SRG 17 165.36 Đồng Guilder Surinam SRG
20 Kuna Croatia HRK HRK SRG 22 887.15 Đồng Guilder Surinam SRG
25 Kuna Croatia HRK HRK SRG 28 608.93 Đồng Guilder Surinam SRG
100 Kuna Croatia HRK HRK SRG 114 435.73 Đồng Guilder Surinam SRG
500 Kuna Croatia HRK HRK SRG 572 178.65 Đồng Guilder Surinam SRG

bảng chuyển đổi: HRK/SRG

Lịch sử Kuna Croatia / Đồng Guilder Surinam

Lịch sử của giá hàng ngày HRK /SRG kể từ Thứ ba, 1 Tháng mười 2019.

Tối đa đã đạt được

1 Kuna Croatia = 1 177.7500 Đồng Guilder Surinam

tối thiểu trên

1 Kuna Croatia = 1 037.7905 Đồng Guilder Surinam

Lịch sử giá SRG / HRK

Date HRK/SRG
1 144.2543
1 152.1486
1 161.0469
1 159.2908
1 176.5610
1 159.6718
1 163.6316
1 163.3697
1 162.2013
1 160.0765
1 122.9167
1 107.4515
1 103.1751
1 102.0720
1 087.3525
1 100.9517
1 102.3722
1 078.9552
1 066.2935
1 059.5939
1 058.1283
1 067.7105
1 067.3501
1 072.9033
1 061.7349
1 046.4502
1 069.7908
1 053.1699
1 084.9052
1 132.9171
1 102.9919
1 074.8721
1 079.5960
1 090.2714
1 099.2487
1 099.5588
1 104.8067
1 108.1694
1 112.1398
1 110.8771
1 103.7191
1 111.4660
1 104.4284
1 095.8676
1 097.8592
1 099.1258
1 101.6993
1 107.7143
1 098.9286
1 114.9652
1 103.1381
1 098.8231