chuyển đổi Kuna Croatia (HRK) Đồng Việt Nam (VND)

kn

Bộ chuyển đổi Kuna Croatia/Đồng Việt Nam được cung cấp mà không có bất kỳ bảo hành nào. Giá có thể khác với giá của các tổ chức tài chính như ngân hàng (Croatian National Bank, State Bank of Vietnam), công ty môi giới hoặc công ty chuyển tiền. Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Cập nhật gần nhất:

Wise
Don't get overcharged when you send money abroad. Wise uses the real exchange rate; making them up to 8x cheaper than your bank. Tìm hiểu thêm

Đây có phải là thời điểm để bạn đổi tiền?

Ngày tốt nhất để đổi từ Kuna Croatia sang Đồng Việt Nam là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Kuna Croatia = 377 781.4821 Đồng Việt Nam

Ngày xấu nhất để đổi từ Kuna Croatia sang Đồng Việt Nam là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Kuna Croatia = 331 612.6973 Đồng Việt Nam

Tiền Của Việt Nam

bảng chuyển đổi: Kuna Croatia/Đồng Việt Nam

số lượng chuyển đổi trong Kết quả
1 Kuna Croatia HRK HRK VND 3 671.25 Đồng Việt Nam VND
2 Kuna Croatia HRK HRK VND 7 342.50 Đồng Việt Nam VND
3 Kuna Croatia HRK HRK VND 11 013.74 Đồng Việt Nam VND
4 Kuna Croatia HRK HRK VND 14 684.99 Đồng Việt Nam VND
5 Kuna Croatia HRK HRK VND 18 356.24 Đồng Việt Nam VND
10 Kuna Croatia HRK HRK VND 36 712.48 Đồng Việt Nam VND
15 Kuna Croatia HRK HRK VND 55 068.72 Đồng Việt Nam VND
20 Kuna Croatia HRK HRK VND 73 424.96 Đồng Việt Nam VND
25 Kuna Croatia HRK HRK VND 91 781.20 Đồng Việt Nam VND
100 Kuna Croatia HRK HRK VND 367 124.79 Đồng Việt Nam VND
500 Kuna Croatia HRK HRK VND 1 835 623.95 Đồng Việt Nam VND

bảng chuyển đổi: HRK/VND

Lịch sử Kuna Croatia / Đồng Việt Nam

Lịch sử của giá hàng ngày HRK /VND kể từ Thứ tư, 22 Tháng tư 2020.

Tối đa đã đạt được

1 Kuna Croatia = 3 777.8148 Đồng Việt Nam

tối thiểu trên

1 Kuna Croatia = 3 316.1270 Đồng Việt Nam

Lịch sử giá VND / HRK

Date HRK/VND
3 668.7449
3 631.2794
3 557.5484
3 585.8884
3 633.9560
3 629.6436
3 606.4957
3 661.1505
3 691.1753
3 687.4865
3 658.9787
3 674.6542
3 706.8854
3 683.3809
3 701.4731
3 753.2821
3 740.6741
3 729.8729
3 733.5596
3 722.7653
3 672.2405
3 647.9913
3 623.2133
3 643.8808
3 566.6718
3 614.6570
3 596.0164
3 616.9892
3 602.4316
3 580.4148
3 623.2830
3 651.7349
3 633.8752
3 669.3433
3 640.1286
3 645.3856
3 640.2948
3 634.7281
3 617.0176
3 523.9420
3 485.6965
3 467.3799
3 457.7552
3 408.5204
3 454.8410
3 464.8868
3 404.4855
3 350.2438
3 337.4074
3 335.6421
3 381.1165
3 369.6108