Sự phát triển của Dinar I-rắc / Đô la Australia

IQD

Sự phát triển của AUD / IQD

Ngày tốt nhất để đổi từ Dinar I-rắc sang Đô la Australia là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100000 Dinar I-rắc = 145.9623028 Đô la Australia

Ngày xấu nhất để đổi từ Dinar I-rắc sang Đô la Australia là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100000 Dinar I-rắc = 40.3066637 Đô la Australia