Sự phát triển của Bạt Thái Lan / Won Hàn Quốc

THB

Sự phát triển của KRW / THB

Ngày tốt nhất để đổi từ Bạt Thái Lan sang Won Hàn Quốc là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Bạt Thái Lan = 4 348.7920 Won Hàn Quốc

Ngày xấu nhất để đổi từ Bạt Thái Lan sang Won Hàn Quốc là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Bạt Thái Lan = 2 442.3586 Won Hàn Quốc