tiền của Lesotho : Ioti Lesotho L

Lesotho

Ioti Lesotho là đồng tiền của của Lesotho. Mã của của Ioti Lesotho là LSL. Chúng tôi sử dụng L làm biểu tượng của của Ioti Lesotho. Ioti Lesotho được chia thành 100 sente. LSL được quy định bởi Central Bank of Lesotho.

Bạn có biết:

Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Tỷ giá hối đoái của Ioti Lesotho , tiền của Lesotho

LSL/tiền tệ chuyển đổi
1 LSL = 0.4567 CNY
1 LSL = 0.0583 EUR
1 LSL = 0.2894 MYR
1 LSL = 0.0502 GBP
1 LSL = 7.6013 JPY
1 LSL = 5.3682 RUB
1 LSL = 0.0901 AUD
1 LSL = 0.0000 BTC
1 LSL = 1018.8558 IDR
1 LSL = 3.3930 PHP

tiền tệ/LSL chuyển đổi
1 VND = 0.0006 LSL
1 USD = 14.2320 LSL
1 KRW = 0.0128 LSL
1 TWD = 0.5069 LSL
1 CNY = 2.1895 LSL
1 EUR = 17.1565 LSL
1 MYR = 3.4552 LSL
1 GBP = 19.9222 LSL
1 JPY = 0.1316 LSL
1 RUB = 0.1863 LSL

Tiền Của Lesotho

flag LSL