tiền của Mexico : Peso Mexico $

Mexico

Peso Mexico là đồng tiền của của Mexico. Mã của của Peso Mexico là MXN. Chúng tôi sử dụng $ làm biểu tượng của của Peso Mexico. Peso Mexico được chia thành 100 centavos. MXN được quy định bởi Bank of Mexico.

Bạn có biết:

Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Tỷ giá hối đoái của Peso Mexico , tiền của Mexico

MXN/tiền tệ chuyển đổi
1 MXN = 0.0411 EUR
1 MXN = 0.3196 CNY
1 MXN = 0.0355 GBP
1 MXN = 0.2034 MYR
1 MXN = 5.3904 JPY
1 MXN = 0.0639 AUD
1 MXN = 3.6896 RUB
1 MXN = 0.0000 BTC
1 MXN = 1.5381 THB
1 MXN = 2.3666 PHP

tiền tệ/MXN chuyển đổi
1 VND = 0.0009 MXN
1 USD = 20.2838 MXN
1 KRW = 0.0180 MXN
1 TWD = 0.7255 MXN
1 EUR = 24.3414 MXN
1 CNY = 3.1292 MXN
1 GBP = 28.1854 MXN
1 MYR = 4.9167 MXN
1 JPY = 0.1855 MXN
1 AUD = 15.6533 MXN
10 мексиканского песо
200 мексиканского песо
20 мексиканского песо
50 мексиканского песо
100 мексиканского песо
500 мексиканского песо
мексиканского песо
1000 мексиканского песо

Tiền Của Mexico