tiền của Mexico : Peso Mexico $

Mexico

Peso Mexico là đồng tiền của của Mexico. Mã của của Peso Mexico là MXN. Chúng tôi sử dụng $ làm biểu tượng của của Peso Mexico. Peso Mexico được chia thành 100 centavos. MXN được quy định bởi Bank of Mexico.

Bạn có biết:

Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Tỷ giá hối đoái của Peso Mexico , tiền của Mexico

MXN/tiền tệ chuyển đổi
1 MXN = 0.0415 EUR
1 MXN = 1.3002 TWD
1 MXN = 0.0353 GBP
1 MXN = 26.4902 AOA
1 MXN = 2.3639 PHP
1 MXN = 0.0000 BTC
1 MXN = 0.1982 MYR
1 MXN = 5.3036 JPY
1 MXN = 1.5883 THB
1 MXN = 0.0663 AUD

tiền tệ/MXN chuyển đổi
1 USD = 21.3287 MXN
1 VND = 0.0009 MXN
1 KRW = 0.0181 MXN
1 CNY = 3.3460 MXN
1 EUR = 24.0921 MXN
1 TWD = 0.7691 MXN
1 GBP = 28.3342 MXN
1 AOA = 0.0377 MXN
1 PHP = 0.4230 MXN
1 BTC = 1200200.2650 MXN
10 мексиканского песо
200 мексиканского песо
20 мексиканского песо
50 мексиканского песо
100 мексиканского песо
500 мексиканского песо
мексиканского песо
1000 мексиканского песо

Tiền Của Mexico