tiền của Peru : Nuevo Sol Peru S/.

Peru

Nuevo Sol Peru là đồng tiền của của Peru. Mã của của Nuevo Sol Peru là PEN. Chúng tôi sử dụng S/. làm biểu tượng của của Nuevo Sol Peru. Nuevo Sol Peru được chia thành 100 céntimos. PEN được quy định bởi Central Reserve Bank of Peru.

Bạn có biết:

Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Tỷ giá hối đoái của Nuevo Sol Peru , tiền của Peru

Tiền Của Peru

flag PEN