tiền của Pakistan : Rupee Pakistan ₨

Pakistan

Rupee Pakistan là đồng tiền của của Pakistan. Mã của của Rupee Pakistan là PKR. Chúng tôi sử dụng làm biểu tượng của của Rupee Pakistan. Rupee Pakistan được chia thành 100 paisas. PKR được quy định bởi State Bank of Pakistan.

Bạn có biết:

Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Tỷ giá hối đoái của Rupee Pakistan , tiền của Pakistan

PKR/tiền tệ chuyển đổi
1 PKR = 0.0051 EUR
1 PKR = 0.0402 CNY
1 PKR = 0.6441 JPY
1 PKR = 0.0251 MYR
1 PKR = 0.0045 GBP
1 PKR = 0.0000 BTC
1 PKR = 0.0081 AUD
1 PKR = 0.1861 THB
1 PKR = 0.4678 RUB
1 PKR = 57.9235 LAK

tiền tệ/PKR chuyển đổi
1 VND = 0.0070 PKR
1 USD = 161.0042 PKR
1 TWD = 5.7484 PKR
1 KRW = 0.1461 PKR
1 EUR = 195.5010 PKR
1 CNY = 24.8770 PKR
1 JPY = 1.5526 PKR
1 MYR = 39.8130 PKR
1 GBP = 220.1209 PKR
1 BTC = 5209026.0903 PKR

Tiền Của Pakistan