tiền của Romania : Đồng Leu Rumani ROL

Romania

Vào 31 Th12 2006, leu romania (RON) đã thay thế cho đồng leu rumani (ROL). Mã của của Đồng Leu Rumani là ROL. Chúng tôi sử dụng ROL làm biểu tượng của của Đồng Leu Rumani.

Bạn có biết:

Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Tỷ giá hối đoái của Đồng Leu Rumani , tiền của Romania

Tiền Của Romania