tiền của Syria : Bảng Syria ل.س

Syria

Bảng Syria là đồng tiền của của Syria. Mã của của Bảng Syria là SYP. Chúng tôi sử dụng ل.س làm biểu tượng của của Bảng Syria. Bảng Syria được chia thành 100 piastres. SYP được quy định bởi Central Bank of Syria.

Bạn có biết:

Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Tỷ giá hối đoái của Bảng Syria , tiền của Syria

SYP/tiền tệ chuyển đổi
1 SYP = 0.0051 CNY
1 SYP = 0.0007 EUR
1 SYP = 0.0006 GBP
1 SYP = 0.0876 JPY
1 SYP = 0.0575 RUB
1 SYP = 0.0033 MYR
1 SYP = 0.0384 PHP
1 SYP = 11.4463 IDR
1 SYP = 0.0249 THB
1 SYP = 0.0010 CAD

tiền tệ/SYP chuyển đổi
1 VND = 0.0547 SYP
1 USD = 1257.7776 SYP
1 TWD = 45.2465 SYP
1 KRW = 1.1104 SYP
1 CNY = 195.1199 SYP
1 EUR = 1499.1200 SYP
1 GBP = 1752.4938 SYP
1 JPY = 11.4130 SYP
1 RUB = 17.3847 SYP
1 MYR = 303.5553 SYP

Tiền Của Syria

flag SYP