tiền của Syria : Bảng Syria ل.س

Syria

Bảng Syria là đồng tiền của của Syria. Mã của của Bảng Syria là SYP. Chúng tôi sử dụng ل.س làm biểu tượng của của Bảng Syria. Bảng Syria được chia thành 100 piastres. SYP được quy định bởi Central Bank of Syria.

Bạn có biết:

Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Tỷ giá hối đoái của Bảng Syria , tiền của Syria

tiền tệ/SYP chuyển đổi
1 VND = 0.1103 SYP
1 USD = 2512.0067 SYP
1 KRW = 2.1151 SYP
1 EUR = 2868.3600 SYP
1 CNY = 396.0647 SYP
1 TWD = 91.1377 SYP
1 PHP = 48.9425 SYP
1 AOA = 4.6820 SYP
1 GBP = 3430.4289 SYP
1 JPY = 21.8899 SYP

Tiền Của Syria

flag SYP