tiền của Syria : Bảng Syria ل.س

Syria

Bảng Syria là đồng tiền của của Syria. Mã của của Bảng Syria là SYP. Chúng tôi sử dụng ل.س làm biểu tượng của của Bảng Syria. Bảng Syria được chia thành 100 piastres. SYP được quy định bởi Central Bank of Syria.

Bạn có biết:

Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Tỷ giá hối đoái của Bảng Syria , tiền của Syria

SYP/tiền tệ chuyển đổi
1 SYP = 0.4907 AOA
1 SYP = 0.0221 TWD
1 SYP = 0.0006 GBP
1 SYP = 0.0007 EUR
1 SYP = 0.0874 JPY
1 SYP = 0.0033 MYR
1 SYP = 0.0398 PHP
1 SYP = 0.0265 THB
1 SYP = 0.0000 BTC
1 SYP = 7.6390 LAK

tiền tệ/SYP chuyển đổi
1 VND = 0.0549 SYP
1 USD = 1257.3534 SYP
1 CNY = 194.4502 SYP
1 KRW = 1.0637 SYP
1 AOA = 2.0377 SYP
1 TWD = 45.2334 SYP
1 GBP = 1726.9750 SYP
1 EUR = 1474.3600 SYP
1 JPY = 11.4378 SYP
1 MYR = 301.4151 SYP

Tiền Của Syria

flag SYP