tiền của Syria : Bảng Syria ل.س

Syria

Bảng Syria là đồng tiền của của Syria. Mã của của Bảng Syria là SYP. Chúng tôi sử dụng ل.س làm biểu tượng của của Bảng Syria. Bảng Syria được chia thành 100 piastres. SYP được quy định bởi Central Bank of Syria.

Bạn có biết:

Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Tỷ giá hối đoái của Bảng Syria , tiền của Syria

SYP/tiền tệ chuyển đổi
1 SYP = 2.3127 KRW
1 SYP = 0.0017 EUR
1 SYP = 0.2085 JPY
1 SYP = 0.0015 GBP
1 SYP = 0.1435 RUB
1 SYP = 0.0027 AUD
1 SYP = 0.0607 THB
1 SYP = 0.0082 MYR
1 SYP = 17.7048 LAK
1 SYP = 0.0432 CZK

tiền tệ/SYP chuyển đổi
1 VND = 0.0221 SYP
1 USD = 511.7855 SYP
1 CNY = 73.7553 SYP
1 TWD = 17.3990 SYP
1 KRW = 0.4324 SYP
1 EUR = 604.4340 SYP
1 JPY = 4.7958 SYP
1 GBP = 668.5514 SYP
1 RUB = 6.9681 SYP
1 AUD = 366.8906 SYP

Tiền Của Syria

flag SYP

Các đồng tiền chính