tiền của Syria : Bảng Syria ل.س

Syria

Bảng Syria là đồng tiền của của Syria. Mã của của Bảng Syria là SYP. Chúng tôi sử dụng ل.س làm biểu tượng của của Bảng Syria. Bảng Syria được chia thành 100 piastres. SYP được quy định bởi Central Bank of Syria.

Bạn có biết:

Thêm thông tin: công cụ chuyển đổi tiền tệ.

Tỷ giá hối đoái của Bảng Syria , tiền của Syria

SYP/tiền tệ chuyển đổi
1 SYP = 0.0016 EUR
1 SYP = 0.0126 CNY
1 SYP = 0.2022 JPY
1 SYP = 0.0079 MYR
1 SYP = 0.0014 GBP
1 SYP = 0.0000 BTC
1 SYP = 0.0025 AUD
1 SYP = 0.0585 THB
1 SYP = 0.1464 RUB
1 SYP = 18.1396 LAK

tiền tệ/SYP chuyển đổi
1 VND = 0.0223 SYP
1 USD = 512.8052 SYP
1 TWD = 18.3148 SYP
1 KRW = 0.4642 SYP
1 EUR = 623.5250 SYP
1 CNY = 79.3770 SYP
1 JPY = 4.9447 SYP
1 MYR = 126.7912 SYP
1 GBP = 704.2592 SYP
1 BTC = 16473884.5897 SYP

Tiền Của Syria

flag SYP