Sự phát triển của Đô la Mỹ / Đô la Jamaica

USD

Sự phát triển của JMD / USD

Ngày tốt nhất để đổi từ Đô la Mỹ sang Đô la Jamaica là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

100 Đô la Mỹ = 15 540.4162 Đô la Jamaica

Ngày xấu nhất để đổi từ Đô la Mỹ sang Đô la Jamaica là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

100 Đô la Mỹ = 4 553.1330 Đô la Jamaica