Sự phát triển của Đồng Việt Nam / Real Braxin

VND

Sự phát triển của BRL / VND

Ngày tốt nhất để đổi từ Đồng Việt Nam sang Real Braxin là . Tại thời điểm đó, tiền tệ đã đạt giá trị cao nhất.

1000000 Đồng Việt Nam = 256.56340465 Real Braxin

Ngày xấu nhất để đổi từ Đồng Việt Nam sang Real Braxin là . Tỷ giá chuyển đổi rơi xuống giá trị thấp nhất.

1000000 Đồng Việt Nam = 74.62143180 Real Braxin